Betreuungsassistenz

Alzheimer Yaşam Koçu

Eğitimin Amacı:
Eğitim, yaşlılara yatılı bakım hizmetinde daha önceden tecrübe sahibi olsun veya olmasın bu konuya ilgi duyan herkesi kapsamakla birlikte, çocuk, engelli veya yaşlı bakımında tecrübe sahibi olunması tercih sebebidir. 

Eğitim programı kapsamında yaşlı ve özellikle demanslı hastalar olmak üzere bakıma muhtaç kişilerle anlaşabilme, geçinebilme ve bunları uygulamaya ilişkin temel öğretilerin yanı sıra, güncel dokümantasyon sistemleri ve temel bakım hakkında bilgi verilmektedir. 

Bu eğitim kapsamında bireye aşağıdaki nitelikleri kazandırmak amaçlanmaktadır:
• Demans hastalığına ilişkin hastalık belirtilerini anlama ve tespit.
• Demanslı hastalarla duyarlı bir biçimde ve bireysel olarak iletişim kurma.
• Birlikte yaşadığı demanslı hastalara günlük yaşamlarında refakat etme, birlikte aktif yaşama katılma, destek sunma ve kriz durumlarında yardımcı olma.
• Dokümantasyon sistemlerini ve raporları hazırlama ve yönetme yeterliliğini kazandırma. • Acil durumlarda yardım ve destek sunma
• Bakıma muhtaç demanslı hastalara yeme, içme gibi günlük aktivitelerinde destek olma. 

Bakım asistanları her yıl 16 ders saatinden oluşan eğitimlere düzenli olarak katılma mecburiyetindedirler. 

Eğitimin yapısı:
Kurs 12 hafta sürmekte olup, hafta içi 09:00- 14:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Kurs, 15 katılımcıdan oluşmaktadır. Öncelikle bir ön bilgilendirme ve beş günlük bir oryantasyon programı uygulanır. Eğitimin beşinci haftasından sonra kursiyerler, yatılı olarak gerontolojik veya psikiyatrik bakım hizmeti veren bir tesiste iki haftalık bir bakım stajı görürler. 

Eğitim sonunda verilen sertifika Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ve geçerliliği bulunan sertifikadır. Bunun yanı sıra sertika uluslararası geçerliliğide vardır.
Sürece ilişkin detaylı bilgi için tarafımıza müracaat edebilirsiniz. 

Adayda aranan koşullar
• Eğitim almasına engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması • En az lise mezunu olması
• Fiziksel olarak dayanıklı olması
• Bakımlı olması, dış görünüşüne itina göstermesi
• Güvenilirlik
• Merhamet duygusunun gelişmiş olması
• Sosyal ve spontane olabilmesi, insanlarla iyi iletişim kurabilmesi 

Eğitimin içeriği: 

1. Modül
1.1. Yaşlanma ve yaşlılığa giriş 1.2. Biyografinin önemi
1.3. Yaşlanma ve hastalıklar 1.4. Yaşlılık ve demans 

2. Modül
2.1. İletişime giriş
2.2. Demans vakalarında hasta gözlemleme
2.3. Geronto psikiyatrik olgular dokümantasyonu 2.4. Günlük yaşam aktivitelerinde destek 

3. Modül
3.1. Demans hastalıklarında ağrı gözlemleme ve kaydetme
3.2. Hareket yetisi kısıtlı kişilere refakat ve kişilerin hareketliliğini sağlama 3.3. Demans hastalığı sürecinde yaşlılarda görülen hastalıklar
3.4. Günlük yaşamda oryantasyon yardımı 

4. Modül
4.1. Demanslı hastalar için işgücü arzı 4.2. Biyografik görüşme yaklaşımı
4.3. Validasyona giriş
4.4. Günlük yaşamı yapılandıran önlemler 

5. Modül
5.1. Demanslı hastalar için işgücü arzı II 5.2. Demanslı grubu oluşturma
5.3. Ölüm, vefat ve üzüntü
5.4. Birinci modüldeki düşünce 

6. Modül
6.1. Demanslı hastalar için işgücü arzı III 6.2. Demanslı grubu oluşturma
6.3. Ölüm, vefat ve üzüntü
6.4. Temel bakım bilgileri 

7. Modül
7.1. Yükümlülük esasları
7.2. Yatağa bağlı demanslı hastalar için bireysel öneriler 7.3. Aynı evi paylaşan göçmen kökenli demanslı hastalar 7.4. Agresiflik ve şiddet için kontrol tedbirleri 

8. Modül
8.1. Gönüllüler ve hasta yakınları ile işbirliği
8.2. Kendini rahatlatma yöntemlerini öğrenme
8.3. İğrençlik ve utanç verici durumlar gibi uç durumlarla başa çıkabilme 8.4. Demanslı hastalara özel beslenme 

Derece/Sertifika
Eğitim sonunda sertifika verilmektedir. Sertifika için öncelikli koşul, derse düzenli katılım ve ev ödevlerinin yapılmasıdır.
Yer:
Eğitim, Ankara Alman Alzheimer Akademisi Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilecektir.

Datenschutz
Wir, ALMAN ALZHEİMER AKADEMİ EĞİTİM VE BAKIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (Firmensitz: Türkei), würden gerne mit externen Diensten personenbezogene Daten verarbeiten. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht uns aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl:
Datenschutz
Wir, ALMAN ALZHEİMER AKADEMİ EĞİTİM VE BAKIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (Firmensitz: Türkei), würden gerne mit externen Diensten personenbezogene Daten verarbeiten. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht uns aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: