Bireysel Eğitimler

Alman Alzheimer Akademi bireysel toplumsal düzeyde gelişmişlik düzeyinin en belirgin özelliğini yaşam boyu öğrenmenin sürdürülmesi ile mümkün olmaktadır. Alman Alzheimer Akademi olarak toplumun Yaşam Boyu Öğrenme sürecini destekleyen hizmetten geliştirmektedir bireysel olarak sunduğumuz hizmetlerimiz ile Demans Hasta ve yakınlarının ihtiyaçları ve sorunlarına doğrudan yanıt veren hizmetlerden oluşmaktadır.
Alzheimer hasta ve yakınlarına psikolojik sosyal zihinsel ve fiziksel olarak desteklenmesinin yansıra bakım veren diğer aile üyelerinin sorun ve beklentilerinin desteklenmesi sağlandığı gibi bunu yapabilmeleri yönünde gerekli yeterlilik ve beceri düzeyine sahip kişiler olmaları yönünde eğitimler verilecektir.
Demans hastaları temel günlük yaşam aktivitelerini sürdürdüğü boş zaman aktivitelerinin geliştirildiği etkili iletişim kurabildiği temel öz bakımını (yeme içme ve giyinme gibi) yapabildiği beceri ve yeterlilikte olacaktır. Bireyin biyopsikososyal ihtiyaçlarına yanıt verebilecektir