Biografisches Begleiten

Biyografi çalışması

Biyografi çalışması

Hasta bakımında biyografik destek

Zihinsel engelli hastalarla, hastaların onurlu bir yaşam sürdürmesini mümkün kılan bir ilişki şekillendirilmelidir. Kaliteli bir bakım yardımcı araçlarla değil, hastalar ile empati kurabilen kişilerle mümkün olur.
Yaşlıları anlamak, yargılamamak ve insanlarla ilişki kurabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan biyografik bilgi hastaların kimliklerini güçlendirebilir. 

Çalışmanın içeriği,
• Biyografik destek çalışması
• Alışkanlıkları tanıma ve onaylama ediminin kazandırılması
• Bireysel olarak refakat etme ve hastayı bulunduğu yerden alma
• Hastayla karşılıklı güven ortamı oluşturabilme ediminin kazandırılması
• Uygulamalı örnekler
• Oryantasyon eğitimi 

Amaçlar;
• Kaynakları tanıma, mümkün olduğunca bağımsız olma
• Hastalığı değil insanları görme
• Zihinsel engelli hastalarla onurlu bir yaşamı mümkün kılan bir ilişki şekillendirilme
• Aynı seviyede görme, empati kurabilme
• Profesyonel bir şekilde „demans hastalığına uygun” iletişim kurabilme 

Hedef grup;
Bakım alanında çalışanlar 

Çalışma yöntemleri;
PowerPoint sunumları ve uygulamalı alanlarda birçok örnek, uygulama esnasında araç gereç kullanımı 

Süre:
3 günlük eğitim (45’er dakikadan toplamda 10 ders saati). Eğitimler 15:00 – 18:30 arasında 30 dakikalık molalar halinde yapılmaktadır. 

Katılımcı kapasitesi:
10 katılımcı 

Yer:
Eğitim, Ankara Alman Alzheimer Akademisi Eğitim Enstitümüz’de gerçekleştirilecektir.