Weiterbildung zur Demenzbegleitung

Demans Uzmanı

SERTİFİKALI DEMANSLI HASTA BAKIM ve DANIŞMAN EĞİTİMİ
5 modülden oluşan eğitim ile demanslı hastalara ilişkin teorik esaslar ve refakat yöntemleri ele alınmaktadır. Günlük bakım uygulamasında daha başarılı olmak amacıyla burada odaklanılan nokta, söz konusu hastalığın yapısı ve belirtileri hakkında temel anlayışa ve bilgilere sahibi olmaktır. 

Bu eğitim, bakım ve sağlık sektörü ile sosyal sektördeki profesyonellere ve demanslı hastalara refakat eden herkese yöneliktir. 

Eğitim kapsamında her bir modül farklı bir konuyu ele almakta olup, birbirlerinin devamı niteliğinde değildir; dolayısıyla modüller istenilen sıraya göre alınabilir. 

Amaçlar:
Eğitimimizin amacı demanslı bir hastayla birlikte yaşamayı ve hastanın yaşamını tüm yönleriyle daha iyi hale getirecek yöntemlerin ve bakım yetilerinin öğretilmesi ve kazandırılmasıdır. 

Eğitim sayesinde katılımcılar, demanslı hastalarla daha iyi bir iletişim ve etkileşim kurmayı öğrenir. Kazandırdığımız özel becerilerin yanında demanslı hasta refakatçilerine, kendi bilgi ve işlemleriyle bakıma muhtaç hastaların ihtiyaçlarına yeterli ölçüde yanıt verebilmeyi ve böylece hem hastaların hem de kendilerinin devamlı iyileşen bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlıyoruz. 

Modüller
1. Modül:
– Yaşlılıkta önemli değişiklikler
– Geronto-psikoloji yaklaşımı ile ileri yaştaki kişilerin yaşantı ve davranışlarının yanı sıra, – Yaşlanma süreçlerini ve bu sürecin kendilerini etkileme olasılığı
ele alınır. 

İçerik
o Yaşlıları anlamak
o Yaşlanma kuramları
o Çeşitli rahatsızlıklar ve tedavileri
o Yaşlılıkta normallikle ilgili mülahazalar
o Temel teşhis ve tedavi yetileri
o Demans konusunda yaklaşımlar ve düşünceler 

Amaçlar
Ömrün doğal bir gelişim süreci olan yaşlanma, yaşlanmanın neden olduğu belirli kayıpların yanı sıra günlük yaşamda istifade edilebilecek ve kullanılabilecek bazı kazanç fırsatlarını da beraberinde getirir. Fiziksel ve bilişsel yaşlanma sürecinin bileşenleri, yaşlanmaya bağlı oluşan hastalıklar, yaşlıların farklılaşan ihtiyaçları ve beraberindeki kısıtlamalar ve yaşlılık konuları işlenecektir. Yaşlılıkta yaşam memnuniyetini arttıran modeller sunulacaktır. 

2. Modül:
– Yaşlılıkta bilişsel ve fiziksel rahatsızlıklar
– Zihinsel rahatsızlıkların yaşa bağlı özellikleri ve sınıflandırılması 

İçerik
o Özellikle demans, depresyon, anksiyete ve delüzyon gibi yaşlılıkta ortaya çıkan farklı klinik vakaların ayırıcı tanıları
o Normal yaşlanma sürecinin patolojik yaşlanma sürecinden ayrımı
o Günlük becerilerin, bağımsızlığın ve muhakeme yetilerinin değerlendirilmesi 

Klinik psikolojik tedavi:
o Nöropsikolojik yaklaşım (hafıza, konsantrasyon, dikkat, geronto profilaksi eğitim programları)
o Psikososyal yaklaşım (yaşlılıkla ilişkili sorular, aktifleştirme programları, ortam terapisi, yeniden duyarlılaştırma, yeniden motive etme, biyografi çalışması konularında klinik psikolojik danışmanlık) 

Amaçlar
Demans, depresyon ve hezeyan arasındaki farklar tanıtılmasıdır. Yaşlılık depresyonu, hezeyan ve demansın nedenleri, semptomları ve tedavileri ile demans türleri ve evreleri gösterilir. Yaşlılarda artan intihar riski ve bunlarla başa çıkabilme yöntemleri de ele alınır. 

3. Modül
– Demansa bağlı hastalıklar ve yaşam kalitesi
– Demans tanısı ile yaşamayı yalnızca hastalar değil, aynı zamanda hastanın çevresindekilerin de öğrenmesi gerekmektedir.

İçerik
o Tarihi ve sıklığı
o Demans türleri
o Belirtiler ve süreç
o Teşhis ve tedavi
o Bakım (Tanım, görev profilleri, bakım modelleri) o Yaşam alanı
o Bakım ve hasta yakınlarının organizasyonu 

Amaçlar
Demans hastalığının çeşitleri, evreleri ve sonuçları anlatılır. Kursiyerlerle birlikte demans hastalığının çeşitli yönleri uygulama alanlarından örneklerle açıklanır ve demanslı hastaların günlük yaşamını daha iyi yönetmeye elverişli yöntemler gösterilir. 

4. Modül
Demans hastalığında uygunsuz davranışlar;
Demanslı hastanın yaşam kalitesini etkileyerek hayatını veya çevresindekilerin yaşamını olumsuz etkileyen ve zorluklara sebep olan davranışlar, dürtüleyici davranışlardır. Bu davranışlara etki eden, demans ile ilişkili nörolojik rahatsızlıkların teşkil ettiği birçok çeşitli neden olabilir. Bunlar medikal, psikolojik ve sosyal yönlerin yanı sıra biyopsikososyal yönden de incelenir. 

İçerik
o Tedavi yöntemleri: Psikolojik eğitim, davranış analizi, aktivasyon programları, biyografi çalışması ve validasyon
o Hasta yakını çalışması: Hasta yakınlarının destek çalışmalarına ve bakım gruplarına katılması
o Hasta yakınlarına yönelik akşam organizasyonları, konuşma grupları 

Amaçlar
Eğitim sayesinde katılımcılar, demanslı hastalarla daha iyi bir etkileşim ve iletişim kurmayı öğrenir. “Dürtüleyici davranışlar”’ın oluşmasında olası sebepler, tetikleyici etmenler ve ilgili değerlendirmeler sunulur. Dürtüleyici davranışlar, genelde sağlıklı insanların da zorlu yaşam koşullarıyla başa çıkmada kullandığı baş etme stratejileri olarak değerlendirilir.
Uygulamalı örnekler esnasında problemli davranışların tedavisinde uygulanan bireysel adımlar tartışılır ve dürtüsel davranışlarla başa çıkmaya ilişkin bir kılavuz oluşturulur.

5. Modül
Vaka sunumu, özdüşünüm (kişisel değerlendirme) ve bitirme sertifikası 

5. modülde, ilk 4 modülün içeriği uygulamalı bir çalışmada birleştirilmiş ve uygulanmıştır.
Kendilerinin seçtiği vaka çalışması esasında katılımcılar, uygulama sırasında kendilerini test ettikleri ve elde ettikleri sonuçları öz-düşünümsel bir şekilde final tezine aktardıkları eylem planı içeren bir vaka sunumu üzerinde çalışırlar. 

Bu modül iki kısımdan oluşacak şekilde planlanmıştır.
Modülün ilk gününde katılımcılara vaka sunumu, araştırma çalışması, eylem stratejileri geliştirme konularında giriş niteliğinde bir bilgilendirme yapılır. 

İkinci gün, katılımcılar genel olarak özdüşünüm ve tüm katılımcılarla birlikte çalışmanın önemli bir kısmını teşkil eden grup dinamiğine odaklanırlar. 

Daha sonraki üç aylık dönemde katılımcılar, uygulamalı olarak vaka tanımı ve uygulamasına odaklanır. Bu uygulamalı çalışmalara, düzenli olarak çalışma partneri buluşmaları ve kurs idarecilerinin geri bildirim soruları eşlik eder. 

Son gün katılımcılar vaka çalışmalarını ve düşünce raporlarını sunarlar. 

KURSUN ÇERÇEVE KOŞULLARI:
– Eğitim süreleri: 5 Modül (66 ders saati)
– Vaka çalışması: 25 ders saati
Kurs, toplamda 91 ders saatinden ibaret olup, her bir ders 45 dakika sürmektedir. 

Sertifika:
Sertifika alabilme koşulları, 5 modüle de katılım göstermek, partner grup çalışması yapmak ve kendine ait vaka sunumunu ve düşünce raporunu tamamlamaktır.
Tüm gerekliliklerin yerine getirilmesinden sonra katılımcılara “Sertifikalı Demans Uzmanı” unvanı verilir. Verilen sertifika MEB onaylı ve uluslararası geçerliliği bulunmaktadır.
Yer:
Eğitim, Ankara Alman Alzheimer Akademisi Eğitim Enstitümüz’de gerçekleştirilecektir.

Datenschutz
Wir, ALMAN ALZHEİMER AKADEMİ EĞİTİM VE BAKIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (Firmensitz: Türkei), würden gerne mit externen Diensten personenbezogene Daten verarbeiten. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht uns aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl:
Datenschutz
Wir, ALMAN ALZHEİMER AKADEMİ EĞİTİM VE BAKIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (Firmensitz: Türkei), würden gerne mit externen Diensten personenbezogene Daten verarbeiten. Dies ist für die Nutzung der Website nicht notwendig, ermöglicht uns aber eine noch engere Interaktion mit Ihnen. Falls gewünscht, treffen Sie bitte eine Auswahl: