Kommunikation und Umgang mit Demenz

Demanslı hastalarla iletişim ve etkileşim

Demanslı hastalarla iletişim ve etkileşim

Demanslı bir hasta ile anlaşmak her zaman çok kolay olmayabilir. Bunun yanı sıra personelin kendini işe adaması da oldukça zorlaşmaktadır. Demanslı hastaların emin ellerde olduklarını ve iyi hissettiklerini bilmeleri rahat bir iletişim ve anlaşma için önemli faktörlerdir. Demanslı hastalar için iyi şeyler yapmak, günlük yaşamda çeşitlilik ve destek sağlamak, ayrıca destek ve tavsiye almak, mantıklı ve doğru bir bakımın ön şartlardır. 

Bu nedenle bakım tesisi çalışanları, hasta yakınları ve sosyal çevreleri hazırlıksız olmamalı, bu konuda gerekli bilgileri edinmeli, sürekli yenilenmeli ve gelişmelidir. “Yaşam Kütüphanesine Yolculuk” buna önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. 

Amaç;
Amaç, ilk aşamada, demanslı hastalara karşı “hissi” duyarlılık oluşturmak ve günlük yaşamda faydalı olacak olan pratik iletişim ve bakım ipuçlarını hatırlatmak ve ileri düzey seminerlere ilgi duyulmasını sağlamaktır.
İçerik;
Katılımcılara mevcut araştırma bulgularının yanı sıra klinik tablo, nedenler, çeşitler ve kurs hakkında kısa bilgi verilir.
1. „Düşünce dünyasını anlama“ – çalışan olarak iç tutumum
– “Onun” kafasından ne geçiyor? “O” neden böyle davranıyor?
– “Yaşam Kütüphanesi ©” ‘ne bakış ve çevre üzerindeki etkileri.
2. “İletişimi sağlama”- hastayla sözlü / sözsüz bağlantı kurma
– Nasıl tepki göstermeliyim? Karar verme destekleri ve pratik çözüm stratejileri – Kriz önleyici iletişim için öneriler/fikirler. 

Yöntemler:
Etkinlikler uygulamaya yönelik olup, sunum, interaktif konuşma, film bölümleri ve vaka çalışmaları gibi çeşitli didaktik yöntemler kullanılır; bu sayede verilen ipuçları doğrudan günlük yaşamda uygulanabilir. 

Ayrıca günlük yaşantı için kısa, özlü iletişim ve anlaşma ipuçları (Kelebek Prensibi© – küçük sebep, büyük etki) üzerinde durulur. Bu kapsamda katılımcıların deneyimlerine cevap verme ve bunları tartışabilme olanakları daima sağlanır.
Katılımcılar demanslı hastaları ve sonuçta kendilerini keşfetmek için “Yaşam kütüphanesine yolculuk ediyor©” 

Süre: İki gün sürecek olan eğitim, 45’er dakikadan oluşan 8 ders saatinden oluşur. 
Katılımcılar: Azami 12 kişi
Yer: Seminer, Ankara Alman Alzheimer Akademisi Eğitim Enstitümüz’de gerçekleştirilecektir.