Betreuungsdienst

Evde Bakım Hizmetleri

Evde Bakım Hizmetleri

Refakatçi Hizmetleri /Yaşlı Bakım Hizmetleri 

Türkiye’de hızla artan yaşlı nüfus ile birlikte yaşanan geriatrik sendromların arttığı bunun yanı sıra bakım veren aile ve bakıcıları üzerinde bakım yükünün artmasına neden olmaktadır. Bakım verenlerin büyük bir oranını aileler oluşturmaktadır. Aileler demans hastasının ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik gerekli destekleri vermeye çalışsa da bakım veren aile üyeleri olarak kendi ihtiyaçlarını erteledikleri bilinmektedir 

Alman Alzheimer akademi olarak Demans hastasına sunulmak üzere tarafımızca kişiye özel bireysel bakım planı düzenlenir ve bu bakım planı uzman kişi ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilir. 

Refakat hizmetleri kapsamında sunulacak hizmetler şunlardan oluşmaktadır;
· Demans hastasının temel günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesinin desteklenmesi
· Demans ile birlikte seyreden geriatrik sendromların değerlendirilmesi ve biyografi
çalışması ile hastanın özel gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması
· Demans hastasının sosyal hayata katılımının sağlanması
· Bireyin yemek yeme, giyinme ve öz bakım gibi temel yaşam aktivitelerini yapabilmesinin desteklenmesi
· Periyodik muayenelerinin düzenlenmesi ve bu yönde gerekli takip çizelgesi sisteminin uygulanması, gerektiği durumlarda doktor randevularının planlanması ve kendisine eşlik edilmesi. Demanslı bireyin ilaç kullanımı ve takibinin yapılması
· Demans hastalarında sıkça görülen depresyon süreci ile baş etmesinde yardımcı olunması
· Demans hastasının yaşam kalitesini arttırmaya yönelik olarak ev ortamında gerekli düzenlemelerin yapılması ve tedbirlerin alınması
· Demanslı bireyin aylık, 3 aylık ve yıllık olarak bireyin psikolojik, sosyal, fiziksel ve mental olarak durum değerlendirmesinin yapılması ve kuruma rapor edilmesi
· Demans hastalarıyla yürüyüşe çıkma, kitap veya gazete okuma, sohbet etme ve el işleri yapma gibi aktiviteler ile hastanın bilişsel ve sosyal yönlerinin desteklenmesi
· Günlük faaliyetler oluşturulması ve zihinsel çalışmalar yapılması
· Gerekli makamlar ile iş ve yazışmaların yapılmasında, evrak doldurma ve düzenlemede
yardımcı olunması
· Bu faaliyetlerle bakan hasta yakınının rahatlatılması, aynı zamanda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Eğitimli ve donanımlı üst düzey bakıcılarımız yaşlı, demans hastası ve engelli bireylere eşlik ve refakat ederken büyük sorumluluk ve empati duygusu içinde yardımda bulunmaktadır.