STARTSEITE

Ileri düzey kurs I ve İleri düzey kurs II

İleri düzey kurs I ve
İleri düzey kurs II

Sertifika: IVA Ekip Üyesi
İki kısımdan oluşan bu kursta, Richard® bütünleyici validasyon konusunda ileri düzeyde eğitim verilmektedir. 

İçerik:
• Katılımcıların uygulama sahasından çeşitli grup dinamiği örnekleri üzerinden elle kullanılan alet ve teçhizatlar konusunda somut olarak uzmanlaşması
• Richard® IVA’nın yöntem ve kuralları
• Validasyon işlemi esasında “Reaksiyon göstermeden önce eylemde bulun” prensibinin anlamı
• Hastanın ifade ettiği duyguları, özellikle de dürtüleyici davranışları daha iyi tanımak için algılama eğitimi
• Günlük yaşam durumlarında karşılaşılan zorluklarda doğrulayıcı işlemlerin somut olarak uygulanması
• Cinsel durumlarla veya hastanın bakımını ya da refakatini üstlenen yakınlarıyla başa çıkma gibi spesifik konuların bütünü
• Richard® IVA çerçeve koşullarında derinleşme, örneğin, biyografi çalışması, çevre terapisi, hayata dair hususlar, anahtar sözcükler, beden dili ile iletişim seviyeleri
• IVA içeriği ve teşviklerinde “başarısızlığı” bertaraf etmek amacıyla kurum içi temel Richard® IVA kursuna katılmış olan çalışma arkadaşlarına destek olmada beceri geliştirme
• Ekip üyelerine kılavuzluk etme alıştırmaları
• Ekip odaklı prosedürlerle entegre bir biçimde tesislerde yerinde uygulamalı olarak zamanında uygulama görevlerinin geliştirilmesi
• Genel olarak, kısmi grup çalışması kapsamında, mevcut uygulama görevlerinin (bireysel olarak katılımcılar ile) gözden geçirilmesi 

İleri düzey kurs sertifikası katılımcıya aşağıdaki nitelikleri kazandırır:
• Richard® IVA bilgilerini hem bireysel hem de ekip çalışması kapsamında demanslı hastalara uygulayabilme
• Çalışanları veya çalışma ekibini Richard® IVA konusunda bilgilendirme ve destekleme (tesis içi hariç) 

İleri düzey kurs sertifikası katılımcıya aşağıdaki nitelikleri kazandırmaz:
• Richard® IVA konusunda ders, kurs veya herhangi bir eğitim verme 

IVA konusunda ders ve kurs eğitimleri yalnızca bütünleyici validasyon enstitüsü yetkili eğitmenleri tarafından verilmektedir.
Süre: Kurs üç günlük periyotları içeren iki bölümden oluşmaktadır. Eğitim süreci 45’er dakikadan oluşan 48 ders saati ve ya 60’ar dakikadan oluşan 4 ders saatinden oluşur.
Katılımcılar: Kurs 17 kişilik sınıflardan oluşmaktadır. 
Eğitmen: Yetkili IVA eğitimcileri
Derece: İleri düzey kurs – Sertifika: IVA Ekip Üyesi
Not: Katılımcıların demans konusunda yeterli teorik bilgiye sahip olabilmek için, demans teorik bilgi kursuna katılması tavsiye edilir.