STARTSEITE

IVA- Pratisyeni

Bütünleyici Validasyon ® (IVA)- Pratisyeni

(Temel Seminer)

Eğitimler kapsamında yaşlılar ve hastaların yatılı, yarı yatılı ve ayakta bakımını yapan çalışanlara, bu konuya ilgi duyanlara, demanslı hastaların yakınlarına ve bakıcılarına yönelik eğitim verilir. Özellikle demanslı hastaların bakım ve refakatinde kurumsal konsept arayışında olan kuruluşlar da eğitim kapsamındadır.
Aile, Çalışma ve sosyal politikalar Bakanlığı’nın 2017 yılında hazırladığı Demans Bakım modeli raporuna göre Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde Demanslı hasta sayısının giderek artması beklenmektedir. Demanslı hastalara özgü bakıma ilişkin konseptler genelde ilk başta oluşum evresindedir. Özellikle zaman içinde personel ve zaman kısıtlılığı sebebiyle çalışanlar, işlerine bağlılıklarını sürdürmek için profesyonel desteğe ve teşvike ihtiyaç duyarlar. Çalışanlar, ancak bu şekilde artan talep ve yükü karşılayabileceklerdir.
Bu kurs ile Richard tarafından geliştirilen bütünleyici validasyon (Integrative Validation nach Richard®) konusunda giriş seviyesinde bilgi verilir. 

İçerik:
• Terimlerin açıklanması: Bütünleyici validasyon nedir?
• Demans hastalığında belirtiler ve korunma mekanizmaları
• Demanslı hastaların içsel yaşantısı
• Empatik tutum, ilişki ve bağ
• Kaynak olarak hisler, dürtüler ve yaşama dair konular
• Yöntemler
• Uygulamalı örnekler yardımıyla IVA adımlarının geliştirilmesi ve uygulanması 

IVA-Temel Kursuna Katılım
Katılımcılara demanslı hastaların pratik anlamda bakımında Richard® Bütünleyici Validasyonunu tam olarak uygulama yetisi kazandırılır ve aşağıdaki ileri düzey IVA kurslarına katılımı gerçekleştirilir:
– İleri düzey kurs (AK I ve AK II)
– Uzmanlaşma aşaması olan 1-3 İleri düzey eğitim kursu, Richard Bütünleyici Validasyon’un 1. Bölümüne tekabül eder.
Verilen sertifika IVA konusunda katılımcılara ders ve kurs verme niteliği kazandırmaz.
IVA konusunda ders ve kurs eğitimleri yalnızca bütünleyici validasyon enstitüsü yetkili eğitmenleri tarafından verilmektedir.
Süre: Eğitim süresi iki gündür, 45’er dakikadan oluşan 16 ders saatinden oluşur.
Katılımcılar: 17 kişiden oluşan sınıflar 
Eğitmen: Yetkili IVA eğitimcileri
Derece: Temel kurs sertifikası: IVA – Pratisyeni