IN-HOUSE SCHULUNG

Kurumsal Eğitimler

Kurumsal firmaların ve kurumların bakım hizmetlerinde amaç edindikleri misyon ve vizyonlarını destekleyen çalışma uygulamalarının geliştirildiği, sürdürülebilir olmasını sağlayan dokümantasyonu ve uygulamaları içerir.
Hedef kitlemizi oluşturan kurum ve kuruluşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olan Huzurevleri, Engelli Bakım Merkezleri ve Gündüz Yaşam Merkezleri oluşturmaktadır. Yerel yönetim ve azınlıklara ait olan Demans Alzheimer hastalarına bakım sunan tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.
Yaşlarımıza yönelik sunacağımız hizmetlerin çeşitlendirilmesi ihtiyacını geliştirmiştir. Yaşla birlikte ortaya çıkan Demans hastalığının hastanın ev içerisinde günlük yaşam aktivite düzeylerini öz bakımında ve fiziksel becerilerinde yaşanan kayıplar bir veya birden fazla kayıp yaşanır.
Türkiye’de hızla artan yaşlı nüfus ile birlikte geriatrik sağlık sorunlarının yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Bakım verenlerin büyük çoğunluğu ailelerin oluşturduğunu ve yaşlılıkla birlikte yaşanan sorunlara karşı baş etmeleri yönünde gerekli destek hizmetlerine ulaşamadıkları sorunu ile karşı karşıyadır. Demans hastalarının ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik gerekli destekleri vermeye çalışılsa da bakım veren ailenin kendi özelindeki ihtiyaçlarını ertelediği bilinmektedir.