Psychologische Beratung

Psikolojik Danışmanlığı

Alzheimer hastalığının bakımı ne yazık ki hasta yakınlarının kendilerine vakit ayıramamalarına, sosyal hayattan izole olmalarına, yalnızlaşmalarına ve hasta bakımının gerektirdiği tüm yükümlülüklerle tek başlarına mücadele etmelerine sebep olur. Bu sebeple uzun süreli hasta bakımı kişilerde psikolojik sorunlara ve tükenmişliklere sebep olur. Bu süreci hasta yakını için daha katlanılabilir bir hale getirmenin ve hasta yakınının daha karşılaşabileceği psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkların önlenmesinin en iyi yolu profesyonel bir psikolojik danışmanlık hizmeti almaktır.